Kustantamon valinta

Kun käsikirjoitus tai työntekijä on valmis kustantamoon lähetettäväksi, alkaa kustantamojen vertailu. Monesti tätä vertailua tehdään tietysti jo melko ajoissa. Tiesin itsekin, minkälaisille kustantamoille tarjoaisin mitäkin käsikirjoitustani, ja olisin itse valmis työskentelemään melkeinpä kaikenlaisissa kustantamoissa (pois lukien ehkä vankan uskonnolliset ja "vaihtoehtotietoa" kustantavat tahot).

Mitä eri kustantamoja Suomessa siis on? Suomen Kustannusyhdistyksessä eli SKY:ssä on yli 100 jäsentä, jotka vastaavat yli 80 prosentista Suomen kaupallisesti kustannetuista kirjanimikkeistä sekä yli 75 prosentista kirjamyynnistä.

Itse haluaisin käsikirjoituksenikin mahdollisimman lähellä sijaitsevaan kustantamoon, joita onneksi pk-seudulla on kuin sieniä sateella! Minusta on parasta kommunikoida kasvotusten, ja palautteen saaminen vain paperilla on melko kylmää ja etäistä, etenkin kun kustannustoimittaja harvoin ehtii tai pystyy juurikaan perustelemaan korjausehdotuksia, vaikka perusteluja niille aina onkin.

Helsinkiläisiä kustantamoita on mm. Aho & Aho, jolla on ilmeisesti vain kolme julkaistua kirjaa tällä hetkellä.

Yleistä kirjallisuutta (eli yleistä tietokirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta) julkaisevat mm. seuraavat helsinkiläiset kustantamot: Art House Oy, joka tosin mainitsee kaunokirjallisuudesta lähinnä kauhun, scifin ja fantasian, Basam Books Oy, Bazar Kustannus*, Gummerus, Into Kustannus Oy, Johnny Kniga*, Kosmos*, Kustannusosakeyhtiö Aula & Co, Kustannusosakeyhtiö Nemo, joka kuuluu Otava-konserniin, Kustannusosakeyhtiö Otava, Kustannusosakeyhtiö Siltala, Kustannusosakeyhtiö Teos, Like, joka tosin rajaa kustantamansa tietokirjallisuuden yhteiskunnallisiin tietoteoksiin ja joka sekin kuuluu Otava-konserniin, Minerva*, Readme.fi*, Schildts & Söderströms / Kustantamo S & S, joka on muodostunut kahdesta suomenruotsalaisesta kustantamosta, Tammi* ja WSOY*.

*Tähdellä merkityt kuuluvat Werner Söderström Osakeyhtiöön.

Tietokirjoihin erikoistuneita helsinkiläisiä kustantamoja ovat mm. Gaudeamus, joka kustantaa erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen teoksia, Duodecim, joka tarkentaa kustantavansa tutkittuun tietoon perustuvaa kirjallisuutta, Moreeni, joka kuuluu Otava-konserniin, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura eli SKS ja siitä nykyisin erillään oleva SKS:n Tiedekustantamo, joka kustantaa nimensä mukaisesti (humanististen alojen) tiedekirjoja, jotka ovat lisäksi netissä avoimesti saatavilla, Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), joka kustantaa tietokirjoja eri kielillä, sekä Viisas Elämä Oy.

Oppimateriaaleja kustantavat monien yllä mainittujen lisäksi esimerkiksi helsinkiläiset Edita Publishing Oy, joka on perehtynyt myös lakitietoon ja joka on muistaakseni ollut Suomen suurimpia kustantamoja aiemmin, Finn Lectura, joka ilmoittaa kustantavansa tietokirjojakin eli ilmeisesti myös yleistä tietokirjallisuutta oppikirjojen lisäksi, Sanoma Pro Oy ja Studeo Oy.

Lastenkirjallisuuteen ovat perehtyneet mm. helsinkiläiset Etana Editions Oy ja SKY:hyn kuulumaton Lasten Keskus / Kirjapaja.

SKY:n jäsenistöstä löytyy myös paljon pienempiinkin aloihin perehtyneitä kustantamoita, joihin kannattaa tutustua, jos haluaa kirjoittaa tai toimittaa esimerkiksi kristillistä tai merenkäyntiin, taiteeseen tai karttoihin spesifisti liittyvää kirjallisuutta! Erikseen mainittakoon ainakin Avain / Suomen Kirjastopalvelu Oy, joka kustantaa Helsingissä mm. tietokirjoja, lastenkirjoja ja selkokielisiä kirjoja!

Valinnanvaraa riittää siis jo Helsingissä, ja tällä on niin hyvät kuin huonotkin puolensa. Toisaalta kustantamojen suuressa määrässä riittää kahlattavaa, ja niiden läpi käyminen on todella uuvuttavaa. Toisaalta mahdollisuuksia on paljon, vaikka yksi kustantamo ei hyväksyisikään käsikirjoitusta tai hakemusta.

Jos on kirjoittamassa vaikkapa kielitieteellistä teosta, kannattaa ainakin harkita esimerkiksi SKS:ää kustantajaksi, sillä he ovat kustantaneet jo monen monta kielitieteellistä opusta eli heillä on paljon tietoa alalta. Tämä siis ainakin, jos haluaa kirjoittaa mahdollisimman tieteellisesti oikeellisen kirjan. Sama koskee muita aloja; jos jokin kustantamo on erikoistunut sen alan kirjoihin, kannattaa sitä ainakin harkita kustantajana!

Isot kustantamot monesti houkuttelevat, sillä niistä ajattelisi saavansa parhaat edut ja suurimman mainostilan kirjalleen. Lopulta kuitenkin olen kuullut eniten kehuttavan juuri pieniä kustantamoita, jotka antavat kaikkensa kirjan työstämiseen. Siltala ei ole pienin mahdollinen kustantamo, mutta muun muassa sitä olen kuullut paljon kehuttavan.

Olen itse tuntenut tietokirjaprojektini osalta eniten vetoa juuri SKS:ään, kirjoitanhan kuitenkin kielitieteestä ja tämä kustantamo on ilmaissut sitä kohtaan hieman mielenkiintoakin. Kaunokirjojen kanssa on hankalampaa. Tuntuu, että kaunokirjallisuutta on vaikeampi saada julki, sillä sitä julkaistaan vähemmän ja todennäköisesti kirjoitetaan enemmän. Jos oppikirjat suljetaan pois, kauno- ja tietokirjallisuutta myydään kuitenkin yhtä paljon (ainakin 2021). Suuri osa kirjallisuudesta kuuluukin "pitkään häntään", jota myydään vähemmän. Mielenkiintoisimpina omille kaunokirjallisille projekteilleni olen pitänyt Gummerusta, Into Kustannusta, Siltalaa, Kosmosta ja Likeä.

Lopulta tämä listaus ei kerro kustantamoista vielä kovinkaan paljon. Lähettäessään käsikirjoitusta tai hakiessaan harjoitteluun tai töihin täytyy kustantamon kirjoihin ja historiaan tutustua vielä tarkemmin. Kustantamon aiemmat kirjat ja julkaisuhistoria muodostavat joskus lähes tunnusteltavan auran, jota ei voi kunnolla kuvailla. Like esimerkiksi julkaisee paljon musiikkiin, erityisesti raskaampaan sellaiseen, liittyviä kirjoja. Kustantamoa voisi kuvailla "asenteelliseksi". Into Kustannuksesta mieleeni tulevat monet yhteiskunnalliset, feministiset ja rohkeatkin naisten kirjoittamat teokset, kuten Valtakirjani, Esseitä eläimistä, Tympeät tytöt - Aikuistumisriittejä ja Oma valinta: minä myyn seksiä. Siltalasta mieleeni tulevat Hotakainen ja Saisio ja Kosmoksesta erityisesti Johanna Vehkoon Oikeusjuttu. Muilla toki tulisivat herkästi aivan toiset teokset näistä kustantamoista ensimmäisenä mieleen, mutta vain tutustumalla kustantamon kirjoihin saa kustantamostakin edes jonkinlaista kuvaa.

Mihin kustantamoon te hakisitte tai lähettäisitte käsikirjoituksenne mieluiten? (:Kuva: Ksenia Chernaya (pexels.com)Kommentit

Suositut postaukset