Hakekaa harjoittelijaksi Gaudeamukselle!

Gaudeamus hakee yliopiston harjoittelutukeen oikeutettua kustannustoimittajaharjoittelijaa mieluiten kesäksi. Ilmoituksessa on niin kattavasti kuvattu kustannustoimittajan työnkuvaa, että päätin tehdä sen pohjalta kokonaan oman postauksen.

Aluksi kuvataan yleisesti kustannustoimittajan tehtäviä pienen erikoiskustantamon kontekstissa: työ sisältää tekstin toimittamista, kielenhuoltoa, tekstin rakenteen hiomista, markkinoinnin suunnittelua, takakansitekstien kirjoittamista ja ulkoasusta neuvottelemista. Tärkeintä on, että työntekijä on kiinnostunut (tieto)kirjoista ja kustannustoiminnasta. Työ sopii erityisesti kirjallisuustieteen, suomen kielen, tietokirjallisuuden tai kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoille. Välttämättömäksi mainitaan kyky oppia uutta.

Erikseen mainitaan myös seuraavat harjoittelijalta vaaditut piirteet: kärsivällisyys, joustavuus, neuvottelutaidot, nöyryys, hyvä yhteistyökyky, hyvä suomen kielen taju, oikeakielisyysnormien hallinta ja hyvät it-taidot. Kustannustoimittajan muistutetaan olevan palveluammatissa; hän palvelee sekä kirjoittajaa että lukijaa. Työn kerrotaan edellyttävän paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä, hyvää yleissivistystä, laaja-alaista käsitystä ympäristöstä, kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä kiinnostusta uusiin aiheisiin.

Harjoittelijalta toivotaan myös kokemusta. Tässä kohtaa kannattaa mainita ihan kaikki kokemus. Aina ei meinaa edes muistaa, miten paljon onkaan oikeasti oikolukenut opintojensa aikana muiden tekstejä. Myös kustannusalan tuntemus ja kokemus nimenomaan kustannusalalta katsotaan eduksi.

Huomioni kiinnitti erityisesti kappale:

"Työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta mutta samalla kykyä nähdä asiat laajemmassa kokonaisuudessa. Kustannustoimittajan on tiedettävä, milloin tarvitaan pikkutarkkuutta ja milloin suurpiirteisyyttä. Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäisiin ratkaisuihin ovat tarpeen. Usein tulee vastaan tilanteita, joihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Tällöin harjoittelijalta edellytetään esimerkiksi erilaisia tiedonhakutaitoja."

Nuo laajemman kokonaisuuden hahmottaminen ja suurpiirteisyyden tarve ovat minusta mielenkiintoisia huomioita, enkä ole aiemmin nähnyt vastaavanlaisia vaatimuksia kustantamojen työpaikkailmoituksissa. Tilanteet, joihin ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, ovat varmastikin kaikille editointia tai kirjoittamista yhtään harrastaneille tuttuja. Kieli mahdollistaa niin monia erilaisia tapoja muotoilla asioita, niin yksittäisten sanojen kuin laajempienkin tekstikokonaisuuksien kannalta. Aloittelija ei ehkä uskalla ehdottaa jotain muutosta kirjoittajalle, jos muutos ei ole välttämätön, vaikka korjausehdotukset ovat nimensäkin mukaisesti ehdotuksia. Kustannustoimittajan pitäisi tunnistaa paras tai muutamia parhaita tapoja muotoilla jokin lause tai vaikka kirjan lukujen rakenne. 

Oikeakielisyyskin tuo helposti mieleen sen, että olisi vain yksi vaihtoehto. Eräässä opiskelijajärjestössä minulta kysyttiin: "Kumpi on oikein, artikkeleja vai artikkeleita?" Vastaukseksi ei kelvannut selitys, että suomen kielessä on joskus jopa neljä aivan yhtä oikeakielistä vaihtoehtoa jonkin sanan monikon genetiivi- tai partitiivimuodolle (omenien, omenojen, omenoiden, omenain). Aina ihan pelkkä oikolukukaan ei ole täysin mustavalkoista, mutta monet pikkutarkkuutta vaativat tilanteet lienevät juurikin oikolukuun ja oikeinkirjoitukseen liittyviä.

Tärkeintä on joka tapauksessa selkeys. Kuten Näin teen e-kirjasta esteettömän -koulutuksessa huomautettiin, kustannustoimittaja on aina ollut saavutettavuuden asialla. Jo ennen e-kirjojakin.

Ilmoitus kiteyttää hyvin sen, miten paljon kustannustoimittajalta vaaditaan. Siinä on mainittu pitkälti kaikki, mitä olen kirjoittanut muutaman kuukauden sisällä täällä blogissanikin kustannustoimittamisesta. Pitää osata vähän kaikkea ja tietää vähän kaikesta. Ja kaikesta tiedosta luulisi olevan hyötyä. Toisaalta kannattaa muistaa, että Gaudeamus on erikoistunut erityisesti humanististen ja yhteiskunnallisten alojen tietokirjojen kustantamiseen. Ilahduttavan moni kielitieteellinen yleistajuinen tietokirja on juuri Gaudeamuksen kustantama.

Eikä Gaudeamus pelkästään vaadi kaikenlaista, vaan työstä myös maksetaan. Ja ensimmäistä kertaa näen ilmoituksen, jossa harjoittelijalle maksetaan TES:n mukainen palkka, eikä sitä KELAn asettamaa minimiä. Kustannustoimittajien työehtosopimuksen mukainen harjoittelijan minimipalkka on nimittäin 2 197 euroa joulukuusta 2022 alkaen. Melkein tuhat euroa enemmän kuussa kuin mitä muut (paljon isommat) kustantamot maksavat harjoittelijoille vaatien harjoittelutukea ja vielä kokemustakin kaiken päälle.

Hakekaa siis ihmeessä Gaudeamukselle! :)


Tekstiä, jonka päällä silmälasit.

Kuva: Pixabay (pexels.com)

 

Kommentit

Suositut postaukset